esportsculturafestes • Suport a totes i cadascuna de les associacions culturals i esportives del poble. segons els seus programes d’activitats i realitzacions al llarg de l’any.
• Fomentar la participació de totes les entitats en la programació de les diferents festes locals.
• Fer una política real de promoció i divulgació del Valencià, i oferir novament els cursets de Valencià.
• Revitalització del certamen de teatre no professional, els premis Vila d’Ondara (literari, pintura i dibuix infantil), la Gala lírica, el Festacarrer…
• Recolzar i promocionar els artistes locals (pintors, escriptors, músics, etc.).
• Impulsar activitats per relacionar les diferents generacions per tal de garantir la transmissió de la cultura popular local.
• Mirar d’assegurar una programació cultural estable, diversa i que satisfaga les inquietuds i necessitats de tots els col•lectius i sectors socials del poble, especialment de joves i majors, potenciant i donant ús, de passada, a tots els possibles espais per a activitats culturals de què disposa el poble.
• Alternar les activitats culturals de grups del poble amb les de grups professionals de nivell reconegut, per a intentar recuperar el prestigi i capacitat d’atracció de gent de la comarca, que Ondara va tindre fa uns anys i que, darrerament, hem perdut.
• Dins de la programació cultural i festiva del municipi s’ha de donar una especial importància a aquells espectacles i artistes que utilitzen la nostra llengua.
• Democratitzar la comissió de festes de Sant Jaume donant participació a totes i cadascuna de les penyes i quintades i elaborar el programa de festes entre tots.
• Mantenir i millorar el funcionament de les diferents escoles esportives.
• Optimitzar les instal•lacions esportives del poble.
• Creació de tornejos esportius vila d’Ondara.
• Adequació del trinquet per a la pràctica i ensenyament de la pilota valenciana.
• Suport decidit a la MACMA, al Servei Mancomunat d’Arxius comarcal i a totes aquelles iniciatives que, en general, consoliden l’àmbit de treball comarcal.
• Creació d’espais  museístics per a la preservació del nostre patrimoni històric i etnològic.