urbanisme• Fer complir el pla de protecció d’edificis històrics.
• Adequació de la zona al costat de l’Alberca (O-30) com a parc.
• Revisió del PGOU.
• Execució de la zona verda de Tossals.
• Utilització de l’edifici del Prado com a espai dinàmic per a qualsevol activitat social i cultural.
• Aprofitament dels edificis públics.
• Estudi d’un pla de reforestació de Segària.