hisendaparticipacio• Fomentar la participació ciutadana i garantir la transparència en la gestió municipal i les empreses públiques (SINMA i PIMON).
• Democratitzar l’ús dels mitjans de comunicació municipals.
• Ampliar les zones WI-FI per tot el poble.
• Gestionar els recursos econòmics municipals amb austeritat.
• Acurtar el termini de pagament de les factures a càrrec de l’Ajuntament a empreses i associacions.
• Crear una revista d’informació local que done cabuda a totes les forces polítiques del poble i estalviar en despeses de comunicació.
• Rendibilitzar l’ús dels espais municipals i estalviar en lloguers innecessaris (base SAMU o CREAMA), ja que l’Ajuntament disposa de suficients locals per acollir aquestes activitats.
• Evitar actuacions arbitràries en la gestió municipal (com el repartiment de les càrregues d’urbanització en carrers com Joan Gil i Furs i Germanies enfront de la gratuïtat d’altres zones, com la millora de la zona verda de Tossals)