serveissocialsjoventut• Creació de l’assemblea de joves.
• Impulsar la participació dels joves en la gestió municipal. Especialment en àrees com Festes, Cultura, Ràdio Municipal, revista municipal, pàgina web, etc.
• Creació d’un servei d’autobús per facilitar el desplaçament dels estudiants del nostre municipi a les universitats de València i Alacant.
• Augment en l’horari de la biblioteca, adaptant-se a les necessitats dels estudiants en èpoques d’exàmens universitaris.
• Impulsar i promocionar polítiques d’igualtat de gènere.
• Creació d’un centre de dia per a la gent major.
• Col•laboració estreta amb la MASSMA.
• Inclusió en els pressupostos del 0’7% per al fons estatal de la solidaritat.
• Fomentar la coordinació i cooperació entre els serveis socials i les diferents forces de seguretat perquè s’actue amb màxima eficàcia, espacialment en els casos de violència de gènere.
• Fomentar la coordinació entre les regidories per tal de garantir que es complisquen les sentències de treballs en benefici de la comunitat.
• Projectes culturals i d’oci que afavorisquen les relacions interculturals.
• Creació d’una oficina d’informació a l’immigrant.
• Programar activitats culturals i formatives, a l’hora que lúdiques, per al col•lectiu dels majors.