COMPROMÍS per Ondara, iniciarà nous tràmits de denúncia contra Ximo Ferrando.

COMPROMÍS per Ondara, ha decidit continuar investigant i denunciant davant dels Tribunals de Justícia els fets que ja van ser posats de manifest a la Fiscalia de Dénia en relació amb l’actuació de l’alcalde José Joaquin Ferrando Soler i de Jaime García Tent.

La resolució de la Fiscalia por les quals va decidir no interposar Querella criminal contra els denunciats, no ha qüestionat la veracitat dels fets exposats en la demanda, amb tot considera que no s’ha pogut acreditar que els dits fets siguen constitutius de delicte.

A) EN RELACIÓ AL TRÀFIC D’INFLUÈNCIES I ÚS D’INFORMACIÓ PRIVILEGIADA. El fiscal considera provat que la mercantil BTB compra el sòl el 25 de febrer de 2003 per 23.040 € i el ven en el mes de març de 2005 per 803.880 €. Tanmateix decideix no continuar la investigació per quant, en febrer de 2003 el sr. García Tent ja no era el president del PP local, i perquè segons diu literalment “no es hasta marzo de 2005, cuando ATECSA solicita el cambio de ubicación de la ITV a Denia en lugar de Ondara”, sense que s’haja acreditat que existira informació privilegiada o tracte de favor a BTB o a ATECSA per a contractar amb aquesta.

El fet que el Sr. García no fora en eixe moment president del PP local ho considerem un fet irrellevant, ja que la seua amistat i especial relació amb l’alcalde es va mantenir i això és una constatació evident per a totes les persones que vivim a Ondara. D’altra banda COMPROMÍS ha tingut accés a una Acta de la Junta de Govern Local, del 23 de gener de 2006, en la qual i mitjançant l’expedient 13/2005 s’havia atorgat llicència a ATECSA per a implantar la mateixa ITV en una altra parcel·la també propietat de BTB. Açò pot ser una casualitat, però una investigació deu aclarir que des de l’Ajuntament i concretament des de l’Alcaldia, no es va instar, ni es va exigir a ATECSA que, per a traslladar l’ITV a Ondara s’hagueren d’utilitzar solars o parcel·les de la BTB.

En la denúncia es sol·licitava que per a aclarir aquests dubtes es prenguera declaració als dos denunciats i en qualitat de testimoni al legal representant d’ATECSA del qual s’indicava el nom complet i l’adreça perquè poguera ser citat, també consideràvem imprescindible que es prenguera declaració als anteriors propietaris de les parcel·les que van vendre els terrenys per 35 vegades menys del preu final de venda que posteriorment va obtenir BTB. Aquestes persones han estat greument perjudicades en els seus interessos econòmics, i és necessari saber quina informació van rebre de l’Ajuntament en relació als usos que es podria donar als seus terrenys.

Considerem que no es pot arxivar la denúncia sense practicar las proves indicades, que són les que poden determinar si realment va existir o no el tracte de favor denunciat. Per tot açò presentarem la nova documentació obtinguda i sol·licitarem de nou al fiscal que practique les proves indicades. No es pot arxivar sense prendre almenys aquestes declaracions, ja que els indicis de pelotazo urbanístic són tan clars.

B) EN RELACIÓ A LA FALSEDAT EN DOCUMENT PÚBLIC I INCREMENTS PATRIMONIALS

El fiscal reconeix que l’Alcalde Sr.Ferrando i el Regidor Delegat d’Urbanisme sr. Lozano van ocultar tots dos, en les seues respectives declaracions de béns efectuades en l’any 2007 en constituir-se la corporació municipal, que cadascun d’ells havien adquirit poc abans una propietat unifamiliar en la urbanització El Pinaret de Pedreguer.
Amb tot, el fiscal considera que va poder ser un error “no quedando acreditado que existiera una voluntad consciente de ocultar las fincas discutidas”. Molta casualitat és, que els dos edils compren un xalet cadascun d’ells, en la mateixa urbanització amb vuit dies de diferència un de l’altre, i que cap dels dos se’n recorde de declarar-ho al Secretari municipal en la presa de possessió com a regidors, quan tenien l’obligació legal de fer-ho. Entenem que davant d’un fet tan significatiu, es deu investigar la forma en què es va produir aquesta adquisició dels béns, i les relacions del venedor amb l’Ajuntament d’Ondara i el seu departament d’Urbanisme.

C) EN RELACIÓ A LA PREVARICACIÓ ADMINISTRATIVA EN CONTRACTACIÓ LABORAL
El fiscal reconeix que van ser contractats sense seguir un sistema de selecció totes les persones relacionades amb el Partit Popular que havien estat indicades en la denúncia, no obstant això considera que uns contractes són de lliure designació, altres ho són per mercantils de titularitat pública i que les il·legalitats que s’han pogut cometre són de simple índole administrativa, sense transcendència penal, afirma el fiscal “ el dato de que la mayor parte de las personas contratadas por el alcalde del Ayuntamiento sean afines a su partido político no es manifestación susceptible, por si sola de reproche penal, si no va acompañada de datos que corroboren que dichas investigaciones han obedecido a criterios subjetivos, desviándose, consciente y voluntariamente de los procedimientos legalmente establecidos al efecto. Solo en este caso estaríamos hablando de prevaricación y entendemos que dicha arbitrariedad no ha podido ser probada”

Amb tot, per tal que es poguera demostrar aquest extrem, no s’ha pres declaració al Secretari-interventor de l’Ajuntament, que és qui firma les resolucions d’alcaldia amb el sr. Ferrando i que tenia els coneixements en Dret i l’obligació legal d’advertir-li-ho.

Per tot açò el grup municipal COMPROMÍS per Ondara sol·licitarà al seu equip jurídic que requerisca a la Fiscalia i al Jutjat d’Instrucció la pràctica de les proves indicades, als efectes de poder acreditar els extrems que el Fiscal considera que no han pogut ser demostrats, abans de decidir si es continua o no amb el procediment iniciat.

preview

Arxivat en: Actualitat Ondara, Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *